معاون آموزش معاون آموزش

دکتر فریده محمدعلی پور 
سوابق تحصیلی 
- رشته دیپلم : فرهنگ و ادب 
- رشته تحصیلی کارشناسی (1) : علوم سیاسی 
- دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی (1) : دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ، 1371- 1367 
( نفر چهارم پذیرفته شده در رشته حقوق سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )
- رشته تحصیلی کارشناسی (2) : حقوق قضایی 
- دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی ( 2) : دانشگاه پیام نور 
- رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 
- دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد : دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و ،  1376 – 1374 ( نفر اول فارغ التحصیلان دانشجویان دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشجوی ممتاز دوره چهارم ) 
عنوان پایان نامه : دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد با تأکید بر جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران 
- رشته تحصیلی در مقطع دکتری : روابط بین الملل ( گرایش حقوق و سازمانهای بین المللی ) ، 1386- 1382 
- دانشگاه محل تحصیل در مقطع دکتری : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عنوان رساله : رژیم حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین الملل : مورد ایران وعراق