معاونت آموزشی معاونت آموزشی

سیدعلی منوّری در تاریخ چهارم مرداد 1357 در تهران به دنیا آمد. دیپلم خود را در سال 1375 از دبیرستان نمونۀ رشد منطقۀ 14 تهران در رشتۀ ریاضی- فیزیک اخذ کرد. وی در سال 1376 تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی) آغاز کرد و در سال 1379 با معدل 83/17 فارغ‌التحصیل شد. پس از این دوره، در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ مطالعات منطقه‌ای در سال 1380 در همان دانشگاه با رتبۀ یک پذیرفته شد و با دفاع از پایان‌نامۀ خود تحت عنوان «امنیت بین‌المللی و الگوی نظری اجماع از دیدگاه نظریۀ سیستم‌ها» در تیر 1383 با درجۀ عالی و نمرۀ 20، با معدل کل 19 (به عنوان رتبۀ اول در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1380) فارغ‌التحصیل شد. سپس تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ روابط بین‌الملل دانشگاه تهران از مهر 1385 آغاز کرد و با دفاع از پایان‌نامۀ خود تحت عنوان «مبارزه با تروریسم و گسترش حوزۀ عملیات ناتو به افغانستان» در بهمن 1387 با درجۀ عالی و نمرۀ 50/19، با معدل کل 29/19 (به عنوان رتبۀ اول در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1385) فارغ‌التحصیل شد. پس از آن با پذیرفته شدن در آزمون ورودی دکتری رشتۀ روابط بین‌الملل دانشگاه تهران با رتبۀ یک در مهر 1389، دورۀ تحصیلات تکمیلی را ادامه داد و در دی 1392 با دفاع از رسالۀ دکتری خود تحت عنوان «ساخت و تثبیت "دیگری" در روابط خارجی ایران از تکوین حکومت صفوی (907ق/ 1502م) تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی (1368ش/ 1989م)» با درجۀ عالی، با معدل کل 97/18 (به عنوان رتبۀ اول در میان دانشجویان دکتری ورودی 1389) فارغ‌التحصیل شد. وی در شهریور 1394 به عضویت هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی درآمد و در آبان 1396 به عنوان معاون آموزشی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی منصوب شد. هم‌اکنون ایشان با مرتبۀ استادیاری در سه گروه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و مطالعات زنان با ارائۀ دروس «تئوری‌های روابط بین‌الملل»، «نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل»، «سمینار روابط خارجی ایران»، و «زن در هنر» در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مشغول به تدریس است. سیدعلی منوری آثاری، اعم از مقاله علمی- پژوهشی و کتاب، در دو زمینۀ «نظریه‌های روابط بین‌الملل» و «روابط خارجی ایران» تألیف کرده است.