منو های اصلی
Skip to Content

آخرین مهلت دفاع

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می رساند:

 

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم 96-95، روز چهارشنبه 29/06/96 می باشد. لازم به ذکر است دفاع بعد از تاریخ مذکور منوط به تمدید سنوات، پرداخت جریمه و انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 می باشد.