منو های اصلی
Skip to Content

تغییر تاریخ امتحانات 24/3/96 و 28/3/96

                            

 

                اطلاعیه تغییر تاریخ  امتحانات چهارشنبه 24/3/96 و یکشنبه 28 /3/96

با توجه به همزمانی امتحانات پایان ترم با ایام ماه مبارک رمضان ، جهت استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه از فيوضات شبهاي قدر، در روزهاي 24 و 28 خرداد ماه امتحان برگزار نخواهد شد و تاريخ امتحانات مذكور (شامل مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري) به شرح  ذيل تغییرمی یابد.

كليه  امتحانات روز چهارشنبه 24/3/96 به روز دوشنبه 12/4/96 منتقل گرديد.

كليه امتحانات روز يكشنبه 28/3/96 به روز سه شنبه 13/4/96 منتقل گرديد.