منو های اصلی
Skip to Content

در خصوص مجوز آزمون جامع سال 96

اطلاعیه درخواست مجوز آزمون جامع آبان ماه 96

 

            به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع آبان ماه سال جاری می رساند جهت اخذ مجوز آزمون جامع حداکثر تا    روز چهارشنبه مورخ  17/8/96 با مراجعه به سایت دانشکده فرم مربوطه را تکمیل و به اداره آموزش دانشکده تحویل نمائید.

 

                                                                                                                                         اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی