فیروز مبارز: بررسی رویکرد ایالت متحده آمریکا نسبت به طالبان از ۲۰۲۱-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 

دفعات مشاهده: 621 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهدی محمدی: تأثیر خروج آمریکا از افغانستان بر منافع سیاسی و امنیتی روسیه

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 

دفعات مشاهده: 578 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی نوراله زاده: بررسی سازکار داوری در حل و فصل اختلافات تجاری ناشی از بهره برداری از فضای ماورا جو

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 

دفعات مشاهده: 566 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مبینا راهور: الزامات بین المللی حاکم بر بکارگیری بازیکنان و مربیان خارجی با تأکید بر مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 

دفعات مشاهده: 591 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رها جواد جابری:ارزیابی اجرای دستور موقت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر پرونده دعوای گامبیا علیه میانمار

 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 

دفعات مشاهده: 599 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیدمهدی حجتی: نظم عمومی در حقوق کیفری ایران: مبانی و آثار

 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 

دفعات مشاهده: 608 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سکینه عینی : راهبرد امنیتی آمریکا نسبت به جایگاه ایران در خاورمیانه در دوره دونالد ترامپ

 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 

دفعات مشاهده: 605 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علیرضا زارعی: مبانی و حدود اختیار فقیه در فقه مشروطه با تأکید بر اندیشه علامه نایینی(ره)

 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 

دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هادی ترکی: ارزیابی توسعه اقتصادی ایران در پرتو مشارکت جامع راهبردی با چین ۲۰۲۲-۲۰۱۵

 | تاریخ ارسال: 1402/6/7 | 

دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زهره حسنی خوشبخت: زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﮕﺎه ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ایران (زمان روز سه شنبه ۳۱ مرداد)

 | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 

دفعات مشاهده: 762 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر