محمد عیسی عظیمی: واکاوی گسترش داعش در افغانستان بین سال های ۲۰۲۲-۲۰۱۴

 | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مریم فداالدینی : سقوط فاشیسم دولت گرا و ظهور نئورئالیسم در سینمای ایتالیا در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ از منظر آرای هانا آرنت

 | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نصرت الله نبی زاده: بررسی وضعیت حقوقی زنان در افغانستان با تأکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زین العابدین انگورج تقوی: بررسی رویه دولتها در خصوص توافقات یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نسرین مصباحی: بررسی تطبیقی اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نگاهی به قانون« تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شاهین زینعلی:بازشناسی ریشه های شیعه گرایانه دولت مدرن در ایران: مقایسه امر سیاسی در گفتمان شیعه گرایی صفوی و تجدد گرایی دولت محور

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هدایت الله رفیعی: تحولات بین الملل و کاهش تدریجی حضور آمریکا در خلیج فارس بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۲۲

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بی بی حمیده خانی: چالش های همگرا سازی آرمان های مرتبط با وحدت جهان اسلام و مقابله با استکبار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمد احسان بابایی: خروج آمریکا و تأثیر آن بر سیاست های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پرونده هسته ای ایران در دوره دونالد ترامپ

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهدی هادی: تحلیل قضایی ضرورت اصل استماع دعوا

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صبغت الله عزیزی: بررسی عقد مرابحه از منظر فقه و قانون افغانستان و ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حکمت ا.. قادری: نقش پاکستان در قدرت گیری مجدد طالبان از منظر حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سکینه عینی : راهبرد امنیتی آمریکا نسبت به جایگاه ایران در خاورمیانه در دوره دونالد ترامپ

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میلاد معصومی: چالش ها و اصول عقود اسلامی در صنعت بانکداری

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمود صفر : ظرفیت اندیشه سیاسی برای درک و درمان بحران در محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فاطمه مجیدی: مطالعه تطبیقی حقوق کودکان همراه مادران محبوس در ایران و انگلستان

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

الله داد محب: بررسی مسأله «قرابت رضاعی» از دیدگاه فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 196 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمد مردانی : سند توافق سبز و ارزیابی رویکرد اتحادیه اروپا در مقابله با چالش زیست محیطی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ثنااله حیدری: مداخله خارجی و چالش امنیت انسانی در افغانستان ۲۰۲۱-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمدرضا فروزانفر: مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در دعاوی تجاری ایران و انگلستان

 | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

دفعات مشاهده: 652 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمید ملکجاری: تأثیر توان موشکی ایران بر قطبش(گرایش) کشورهای منطقه خاورمیانه به قدرتهای فرامنطقه ای

 | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

دفعات مشاهده: 626 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوست محمد صفر اوغلی: مداخلات خارجی و تغییرات در نظام سیاسی افغانستان از سال ۲۰۲۱-۱۹۹۹

 | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

دفعات مشاهده: 627 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معین کمشکی: ناآرامی های سیاسی در رژیم های اقتدارگرای انتخاباتی ( مورد مطالعاتی؛ ایران )

 | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

دفعات مشاهده: 628 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شهاب الدین نذیرزاده: تاثر مناقشات قومی در عملکرد دولت و ارتش افغانستان از سال ۲۰۰۱-۲۰۲۱

 | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

دفعات مشاهده: 642 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی اصغر بنیادی: مقایسه مفهوم دشمن در سینمای هالیود قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 658 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

یارگل عظیمی: بررسی تهدیدهای سریز شده از حوزه افغانستان به محیط امنیتی روسیه در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 612 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمد رفیع اکبری:تأثیرات امنیتی کردن طالبان در دولت بوش پسر و غیر امنیتی کردن طالبان در دولت های ترامپ و بایدن

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 603 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فیروز مبارز: بررسی رویکرد ایالات متحده آمریکا نسبت به پدیده طالبان ۲۰۲۱-۲۰۰۱ با بهره گیری از منظر مجموعه امنیتی منطقه ای

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 611 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نیما الماسی: رژیم حقوقی حاکم بر رمزارزها در ایران و ایالات متحده آمریکا

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 652 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خالد قرلق: بررسی منابع آبی بر روابط سیاسی پاکستان و افغانستان از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۲۱

 | تاریخ ارسال: 1402/6/14 | 

دفعات مشاهده: 763 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرزاد زیارمل: موقعیت ژئو اکونومیک افغانستان و تأثیر آن بر تعاملات افغانستان ـ میان آسیای مرکزی و جنوبی(۲۰۱۴-۲۰۰۱)

 | تاریخ ارسال: 1402/5/31 | 

دفعات مشاهده: 823 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قدرت ا.. کوهی: بررسی کاشت مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت آن بر امنیت غرب آسیا

 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 | 

دفعات مشاهده: 896 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مریم ولی پور: تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عراق از منظر قدرت نرم ۲۰۲۰-۲۰۱۶

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 

دفعات مشاهده: 913 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سید ناصر خلیلی: بررسی ساز و کارهای بین المللی جبران خسارت قربانیان غیر نظامی ناشی از حضور ترکیه در سوریه از سال ۲۰۲۰-۲۰۱۷

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 

دفعات مشاهده: 860 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صدیق الله صدیق: واکاوی حمله روسیه به اوکراین از منظر رئالیسم تهاجمی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/16 | 

دفعات مشاهده: 948 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زهرا بهرامیان: تحلیل و بررسی تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در زمینه قوانین حمایتی نسبت به زنان

 | تاریخ ارسال: 1402/4/16 | 

دفعات مشاهده: 888 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجمل نایب خیل: بررسی تأثیر هویت های متکثر قومی- مذهبی بر امنیت جامعه محور کشو عراق در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۰۳

 | تاریخ ارسال: 1402/4/8 | 

دفعات مشاهده: 924 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی طبرستانی: بررسی عقود تملیکی صبی ممیز از منظر فقه امامیه و تطبیق آن با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/4/8 | 

دفعات مشاهده: 907 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زهرا: ناصری: شناسایی حکومت ها در حقوق بین الملل بر اساس معیارهای حقوق بشری با نگاه ویژه به وضعیت امارت اسلامی افغانستان(طالبان)

 | تاریخ ارسال: 1402/3/29 | 

دفعات مشاهده: 998 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عبدالجاوید ولی زاده: روابط خارجی و کارنامه اجتماعی و فرهنگی حامد کرزای (۲۰۱۰-۲۰۰۱)

 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 | 

دفعات مشاهده: 1076 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نصیراحمد راشد: علل فروپاشی ساختار امنیتی دولت افغانستان در برابر هجوم طالبان

 | تاریخ ارسال: 1402/3/10 | 

دفعات مشاهده: 1115 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امان الله پیمان: تأثیر همکاری ها و چالش های امنیتی بر روابط ایران و افغانستان در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/3/10 | 

دفعات مشاهده: 1098 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اکرم نادری: تأثیر خیزش چین بر عناصر و روش های به کارگیری قدرت نرم در عرصه سیاست خارجی این کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/3/5 | 

دفعات مشاهده: 1099 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حسین جابرمرادی: تأثیر توافق نامه ابراهیم بر تشدید ناامنی در غرب آسیا

 | تاریخ ارسال: 1402/3/5 | 

دفعات مشاهده: 1130 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روح اله روضه خوان شمیرانی: بررسی فقهی روش های نوین فرزند آوری

 | تاریخ ارسال: 1402/2/28 | 

دفعات مشاهده: 1173 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عبیدالله خالق زاده: واکاوی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت این منطقه بین سال های ۲۰۲۱-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 

دفعات مشاهده: 1208 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مونا پوروالی: حقوق پناهجویان معلول از منظر حقوق بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1402/2/5 | 

دفعات مشاهده: 1279 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمداشرف حبیبی: پیوندهای سیاسی و اجتماعی قوم اوزبک افغانستان با ازبکستان و پیامدهای آن بر روابط خارجی در کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 

دفعات مشاهده: 1290 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سید امین الدین عابدی:ساخت پاکستان به عنوان دیگری در بین نخبگان غیر پشتون افغانستان

 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 

دفعات مشاهده: 1325 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فاطمه عبدی: حمایت های قانونی از حق بر تصویر زنان در فضای مجازی با تأکید با آرای محاکم قضایی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 

دفعات مشاهده: 1291 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش