بهرام طاهری: واکاوی نقش رقابت های روسیه و غرب( اتحادیه اروپا و ناتو) در تحولات اوکراین (۲۰۱۴-۲۰۰۴)

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مختار قاسمی: سیاست انرژی ایالات متحده و تأثیر آن بر همکاری های نفتی عربستان و چین (۲۰۲۲-۲۰۱۰)

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مسعود بکائی: تحول در مفهوم توسل به زور و یک جانبه گرائی آمریکا در مبارزه با تروریسم (۲۰۲۰-۲۰۰۱)

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امید خزایی: کمک خارجی چین و خیزش قدرت سیاسی و اقتصادی آن در هزاره جدید (۲۰۲۲-۲۰۰۰)

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سید مهدی حجتی: نظم عمومی در حقوق کیفری ایران: مبانی و آثار

 | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 

دفعات مشاهده: 232 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هادی ترکی: ارزیابی توسعه اقتصادی ایران در پرتو مشارکت جامع راهبری با چین ۲۰۲۲-۲۰۱۵

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیمین عباسی: روش های قراردادی تجاری سازی مالکیت فکری

 | تاریخ ارسال: 1402/4/8 | 

دفعات مشاهده: 935 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Alireza Khoda Gholioour : Pakistan s Army and its Role In Pakistan s Foreign Policy towards Afghanistan

 | تاریخ ارسال: 1402/3/5 | 

دفعات مشاهده: 976 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میلاد سلطانی: حل و فصل دعاوی حمل و نقل هوایی از طریق داوری ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 | 

دفعات مشاهده: 1084 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی اسفندیاری: ارزیابی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 

دفعات مشاهده: 1053 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محبوبه حسن زاده لیلا کوهی: مبانی، مفهوم و حدود کیفر حبس تعزیری: سیر تطور حقوق ایران و رویکرد فقهی

 | تاریخ ارسال: 1402/1/21 | 

دفعات مشاهده: 1106 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمد ابراهیمی: تأثیر امنیت هستی شناختی ج.ا.ایران بر عمق استراتژیک آن در غرب آسیا ۲۰۲۲-۲۰۱۱

 | تاریخ ارسال: 1401/12/28 | 

دفعات مشاهده: 1231 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عصمت الله عطیش: دولت فرومانده و تأثیر آن بر ظهور تروریسم فراملی (مورد مطالعه: افغانستان ۲۰۰۱-۱۹۹۶)

 | تاریخ ارسال: 1401/12/22 | 

دفعات مشاهده: 1195 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیدمحمدجواد موسوی خورشیدی: نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی مطالعه موردی سیاست خارجی ایران ۲۰۱۸-۲۰۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/11/26 | 

دفعات مشاهده: 1333 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ایوب حیدری: تأثیر رویکرد سیاست خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی بر روابط ایران و هند

 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 

دفعات مشاهده: 1340 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میلاد مشایخ: جایگاه معیار انسان معقول و متعارف در مسئولیت مدنی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/19 | 

دفعات مشاهده: 1451 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حسین نجارباشی: الحمایه الجنائیه للثروات الثقافیه فی القوانین العربیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 

دفعات مشاهده: 1391 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غلامرضا رسولی زاده: نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با مجامع پارلمانی منطقه ای و بین المللی (تحلیل مبانی فقهی و مهندسی حقوقی)

 | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 

دفعات مشاهده: 1396 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مجتبی جهان تیغی: نظریه بازگشت پذیری وقف در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در حقوق کامن لا

 | تاریخ ارسال: 1401/10/24 | 

دفعات مشاهده: 1456 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وحید معین: نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلیس با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/20 | 

دفعات مشاهده: 1520 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شهلا زرعی: بررسی قاعده غرور و تدلیس با رویکرد خانواده در رویه قضایی و حقوق ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/10/3 | 

دفعات مشاهده: 1599 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محسن اسماعیلی:نظام قواعد حل تعارض در حقوق مالکیت فکری

 | تاریخ ارسال: 1401/9/27 | 

دفعات مشاهده: 1612 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصطفی گودرزی: بررسی تأثیر موعود باوری در سیاست خارجی ایران و اسرائیل بر مخاصمه بین آن ها

 | تاریخ ارسال: 1401/9/12 | 

دفعات مشاهده: 1676 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

یوسف طرفی سعیداوی: مطالعه تطبیقی قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مصر

 | تاریخ ارسال: 1401/8/25 | 

دفعات مشاهده: 1704 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزاده خالقی: کنش و واکنش عناصر بر سازنده هویت جمهوری اسلامی ایران در مناسبات میان ایران و فرانسه (۱۳۸۴-۱۳۵۷)

 | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 

دفعات مشاهده: 1740 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رضا مهدی: ماهیت آثار و احکام نکاح موقت بلند مدت در فقه و حقوق ایران رضا مهدی: ماهیت آثار و احکام نکاح موقت بلند مدت در فقه و حقوق ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/6/12 | 

دفعات مشاهده: 1927 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مرتضی عزیزی: مطالعه تطبیقی آثار و مبانی آگهی های تبلیغاتی و کارکرد آن در حقوق قراردادها مرتضی عزیزی: مطالعه تطبیقی آثار و مبانی آگهی های تبلیغاتی و کارکرد آن در حقوق قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1401/6/12 | 

دفعات مشاهده: 1970 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نرگس ایزدی: بررسی فقهی-حقوقی سیاست چنایی واکنشی جمهوری اسلامی ایران در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار نرگس ایزدی: بررسی فقهی-حقوقی سیاست جنایی واکنشی جمهوری اسلامی ایران در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار

 | تاریخ ارسال: 1401/6/12 | 

دفعات مشاهده: 1910 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهدی زحمت کش: کارایی استفاده از سند در نظام دادرسی ایران مهدی زحمت کش: کارایی استفاده از سند در نظام دادرسی ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/6/5 | 

دفعات مشاهده: 2029 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مریم آگاه پور : چالش های نهاد قسامه : امکان و امتناع جایگزینی آن در حقوق کیفری ایران مریم آگاه پور : چالش های نهاد قسامه : امکان و امتناع جایگزینی آن در حقوق کیفری ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 

دفعات مشاهده: 2859 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق خصوصی یوسف خلج : مسئولیت ناشی از عیوب آثار فکری

 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 | 

دفعات مشاهده: 3202 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق جزا مجتبی صحراگرد دهکردی : بررسی فقهی حقوقی مجازات شرکای قتل عمدی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/24 | 

دفعات مشاهده: 3397 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق جزا و جرم شناسی وجدی صباح محمود الخزاعی : مدی فعالیه السیاسه الجنائیه فی مکافحه الفساد الداری والمالی فی العراق؛ دراسه مقارنه

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 

دفعات مشاهده: 3390 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق خصوصی سید مجتبی سجادی جزی : نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 

دفعات مشاهده: 3435 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق خصوصی احمد فلاح : بررسی تکلیف قانونی طرفین قرارداد نسبت به ارائه اطلاعات راجع به عوضین در نظام حقوقی ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 

دفعات مشاهده: 3390 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی ملکی : مبانی عقلی حقوق کیفری در فقه امامیه: با رویکردی به قوانین موضوعه ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
 

دفعات مشاهده: 3869 بار   |   دفعات چاپ: 180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق خصوصی محمد رحیمی سکه روانی: بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

 | تاریخ ارسال: 1400/9/12 | 

دفعات مشاهده: 4374 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق جزاء سیده مهدیه ادیانی راد: سیاست تقنینی - قضائی رابطه ی سببیت در حقوق کیفری کار

 | تاریخ ارسال: 1400/9/12 | 

دفعات مشاهده: 4371 بار   |   دفعات چاپ: 216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق جزاء حسین حاجی حسینی: تبیین فقهی حقوقی اصل قضایی بودن مجازات ها؛ گستره و استثناها

 | تاریخ ارسال: 1400/9/12 | 

دفعات مشاهده: 4293 بار   |   دفعات چاپ: 216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق جزاء حبیب سریانی: بررسی فقهی حقوقی عذر برانگیختگی و نقش آن در قوانین کیفری

 | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 

دفعات مشاهده: 4491 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق خصوصی سیده فاطمه هاشمی: مبانی و راهکارهای سرپرستی کودکان بدسرپرست

 | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 

دفعات مشاهده: 4333 بار   |   دفعات چاپ: 215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق خصوصی محمد حسن قدرتی: رجوع از شهادت در امور مدنی در فقه مقارن و حقوق موضوعه

 | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 

دفعات مشاهده: 4426 بار   |   دفعات چاپ: 223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روابط بین الملل ابوذر رضائی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 

دفعات مشاهده: 4438 بار   |   دفعات چاپ: 218 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فقه و حقوق جزاء فرزاد عسکری

 | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 

دفعات مشاهده: 4577 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روابط بین الملل - گروه بریکس و نظم اقتصاد سیاسی بینالملل 2019 - 20 سید محمدهادی موسوی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 

دفعات مشاهده: 4492 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مسعود کریمی مسعود کریمی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 

دفعات مشاهده: 4860 بار   |   دفعات چاپ: 248 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محسن کشوریان آزاد محسن کشوریان آزاد

 | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 

دفعات مشاهده: 4934 بار   |   دفعات چاپ: 244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رسول خدا مرادی رسول خدا مرادی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 

دفعات مشاهده: 4837 بار   |   دفعات چاپ: 248 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ربابه جوادی ربابه جوادی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 

دفعات مشاهده: 5106 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حجت اله رحمانی نیا حجت اله رحمانی نیا

 | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 

دفعات مشاهده: 4234 بار   |   دفعات چاپ: 248 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر