نقش و جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی عمومی نوین

 | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تحلیل مضمون و کاربردهای آن در علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
تحلیل مضمون و کاربردهای آن در علوم سیاسی

سخنران:
آقای دکتر محمد بابایی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:
دو شنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰


دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صدور حکم جلب بشار اسد در دادگاه فرانسه در آیینه حقوق بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:

صدور حکم جلب بشار اسد در دادگاه فرانسه در آیینه حقوق بین الملل


سخنران:

آقای دکتر هیبت الله نژندی منش (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دبیر نشست:

آقای دکتر هادی آذری (دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی)

زمان:

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان:

تهران خیابان شهید مفتح ـ نرسیده به خیابان انقلاب ـ دانشگاه خوارزمی ـ سالن ۱۷ شهریور


لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰ 

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی

سخنران:
آقای دکتر محمدعلی شاه حیدری پور  (مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور)

آقای دکتر عباس کریمی(استاد دانشگاه تهران)

دبیر نشست:
خانم دکتر سحر کریمی( عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی)

زمان:
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰


مکان: تهران خیابان شهید مفتح ـ نرسیده به خیابان انقلاب ـ دانشگاه خوارزمی ـ سالن ۱۷ شهریور

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

 

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سینما و سیاست بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع : سینما و سیاست بین الملل 

🔹سخنران: 
دکتر سید علی منوری (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی)

🔹زمان: 
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲
🔹مکان: 
سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

🔸:  لینک ثبت نام و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظام بین الملل و بحران غزه

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
نظام بین الملل و بحران غزه

سخنران:
آقای دکتر غلامرضا کریمی (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی)

زمان:
سه شنبه  ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲


مکان: سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی


لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰
 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوند نظریه و سیاست

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
پیوند نظریه و سیاست خارجی  

سخنران:
آقای دکتر مجید محمد شریفی (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی)

زمان:
دوشنبه  ۱۳ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰


 

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دیوان داوری ورزش

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:
موضوع:
دیوان داوری ورزش  

سخنران:
آقای دکتر مجتبی اصغریان (استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی)
زمان:

یکشنبه  ۱۲ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چالش های سیاسی و الزامات حقوقی ایران در برابر پیچ بزرگ تاریخی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:

چالش های سیاسی و الزامات حقوقی ایران در برابر پیچ بزرگ تاریخی

سخنرانان :
آقای دکتر احمدرضا بردبار (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

آقای دکتر محمود گنج بخش ( عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

زمان:
یک شنبه  ۱۲ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

مکان: تهران خیابان شهید مفتح ـ نرسیده به خیابان انقلاب ـ دانشگاه خوارزمی ـ سالن ۱۷ شهریور

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

 

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هوش هیجانی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
هوش هیجانی

سخنران:
آقای دکتر محمود برجعلی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

زمان:
شنبه  ۴ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

مکان: سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه دعاوی ثبتی، ملکی و ارضی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

*هو الحق*

🔰انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می‌کند:

  دوره "دعاوی ثبتی، ملکی و اراضی"

🔷سخنرانان:

۱. دکتر نصیر نصیر مشایخ (مدرس حقوق ثبت اسناد، املاک و سردفتر استاد رسمی )
۲. آقای پیمان زمانی(وکیل پایه یک دادگستری)
۳. دکتر رئوف سیاری(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
۴. دکتر حسین داودی بیرق (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی)


♦️زمان : شنبه‌ها چهارشنبه‌ها به مدت ۳ هفته ( ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۲، ۲۵ و۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲)، ساعت ۱۷ الی ۱۹


♦️مکان: خیابان انقلاب، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، سالن علوم پایه🔻برای ثبت‌نام در دوره به آیدی Nima_Moradi_n در تلگرام پیام دهید.

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️
kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اکران و تحلیل حقوقی فیلم درخت گردو

 | تاریخ ارسال: 1402/8/28 | 


*هو الحق*

🔰انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می‌کند:
سلسله نشست‌های اکران و تحلیل حقوقی فیلم
فصل دوم: "درخت گردو" ⚖️

🎙سخنران: دکتر مجتبی اصغریان
- عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

⏰زمان: سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
- رأس ساعت ۱۷:۳۰ تا  ۱۹:۳۰

📍مکان: خیابان انقلاب، خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، سالن دانشکده علوم پایه

برای شرکت در نشست به آیدی Zahra_yari۸۰ در تلگرام پیام دهید.


انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

kharazmi_law

http://instagram.com/khu__law

 

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش علمی بین المللی جریان شناسی مقاومت در افغانستان

 | تاریخ ارسال: 1402/8/21 | 

با همکاری نهادهای علمی از افغانستان، ایران، روسیه، ترکیه، هندوستان، تاجیکستان و پاکستان برگزار می شود:

همایش علمی بین المللی
"جریان شناسی مقاومت در افغانستان"

چهارشنبه ۲۴ آبان/عقرب ۱۴۰۲
از ساعت ۹ تا ۱۷ (به وقت تهران)

نشانی:
https://meet.google.com/aum-fyyt-puu

شرح تصویر: منار جام در ولایت غور در کنار هریرود، با ۶۵ متر ارتفاع، از جمله بلندترین و کهن ترین مناره های خشتی جهان است که حدود نهصد سال پیش ساخته شده و نماد پایداری فرهنگ و تمدن در سرزمین افغانستان به شمار می رود.
 

دفعات مشاهده: 167 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گفت و گو با رتبه برتر آزمون وکالت

 | تاریخ ارسال: 1402/8/19 | 

"هوالحق"

🔻انجمن علمی_دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم برگزار میکند:

🔰گفتگو:
با رتبه برتر آزمون وکالت

🔹میهمان:
🔵 جناب آقای مهران احمدی کمرپشتی
رتبه ۱ کشوری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه
رتبه ۴ کشوری آزمون کانون وکلای دادگستری

🔹زمان:
جمعه ۱۹ آبان ساعت ۱۹

🔸️جلسه در بستر مجازی برگزار میگردد.

🔸 حضور برای همگان آزاد و رایگان است.

🔹️لینک نشست متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

#انجمن_های_علمی_دانشجویی
#انجمن_علمی_حقوق

✅ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

🆔 farhangikhu

♻️ با ما همراه باشید ♻️
┏━━━━💎
#دانشگاه_خوارزمی
#روابط_عمومی
#سیمای_خوارزمی
‏https://khu.ac.ir🌐
🆔- t.me/kharazmiuni۱۰۰
🆔- ble.ir/kharazmi_uni
🆔- eitaa.com/kharazmiuniversity
🆔- sapp.ir/kharazmi_university_tehran
🆔- instagram.com/kharazmi_university_official
🆔- twitter.com/kharazmi_uni?s=۰۹
🆔- aparat.com/kharazmi_university_official
┗━━━━━━━━━━💎

دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه الهیات سیاسی و اهمیت آن برای مطالعات اسلامی و ایرانی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/8 | 

#کارگاه الهیات سیاسی و اهمیت آن برای مطالعات اسلامی و ایرانی 

👨🏼‍🏫👨🏼‍🏫مدرس: دکتر احمد بستانی
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
متخصص اندیشه سیاسی در اسلام و فلسفۀ سیاسی تطبیقی

✅ در دو دهۀ اخیر توجه جدی پژوهشگران علوم انسانی به حوزۀ مطالعاتی نسبتاً جدیدی تحت عنوان الهیات سیاسی جلب شده است که در ایران کمتر شناخته شده است. معرفی و صورت بندی این نظریات کار آسانی نیست؛ حتی آشنایی اجمالی با این زمینۀ مطالعاتی، مستلزم تسلط بر حوزه‌هایی متفاوت در علوم انسانی است. 

📚 آشنایی کلی با مباحث فلسفی و نظریه‌های اندیشه سیاسی برای شرکت در این کارگاه ضروری است.

🗓🕰 زمان برگزاری: شنبه ۲۰، دوشنبه ۲۲ و سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲؛ ساعات ۱۹ تا ۲۱

🏃‍♂️🏃‍♀️نام‌نویسی زودهنگام تخفیف ویژه‌ای دارد.

✅جهت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و محتوای کارگاه، سایر تخفیفات و نام‌نویسی به این 👈 لینک 🔗 مراجعه کنید.

❇️ اخبار آکادمی طومار اندیشه را در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید⬇️⬇️

کانال تلگرام آکادمی طومار اندیشه:  
toumareacademy 

و  صفحه اینستاگرام آکادمی طومار اندیشه: 
https://www.instagram.com/toumareacademy/

Nedaye_siyasat

دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره آموزش زبان فرانسه به زبان حقوقی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/6 | 

💠 انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می‌کند:

دورهٔ «آموزش زبان فرانسه» به زبان حقوقی🇫🇷⚖
🔰 ترم پنجم
- به صورت ترمیک(هر ترم ۱۰ جلسه ۲ ساعته) 💯  
- همراه با مدرک معتبر پایان‌ دوره 🎓

👨🏻‍🏫 مدرس: جناب آقای محمدسجاد لطفی 
- پژوهشگر حقوق بین‌الملل
- مدرس اولین دپارتمان موت‌کورت کشور
- مدرس دانشگاه

📌گفتاری / شنیداری / نوشتاری / متون حقوقی/ آمادگی آزمون TEF

⏰ روزهای شنبه، چهارشنبه
- ساعت ۲۰:۳۰

⏳ مهلت ثبت‌نام: تا جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲

📆 شروع دوره: از شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

🌐 به صورت مجازی همراه با ارسال فایل ضبط‌شده جلسات📍حضور برای دانشجویان آزاد است؛ برای ثبت‌نام از طریق آیدی زیر اقدام فرمایید.
🔗zahra_yari۸۰


انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

kharazmi_law

http://instagram.com/khu__law
 

دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهاجرپذیری در ایران: مسائل ایرانیان و مسئله افغانها

 | تاریخ ارسال: 1402/7/30 | 


کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند
نشست علمی:

مهاجرپذیری در ایران: مسائل ایرانیان و مسئله افغانها

سخنرانها:
دکتر قدیر نصری
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدرضا مرادی طادی
دانش آموخته اندیشه سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رضا نجف زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مجتبی نوروزی کارشناس مسائل افغانستان
دکتر محمدتقی جهانبخش 
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

مدیر نشست:
دکتر احمد بستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
زمان:
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت ۱۶ الی ۱۸
خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ

حضور برای عموم علاقمندان آزاد است

دفعات مشاهده: 243 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره آموزشی علامت تجاری

 | تاریخ ارسال: 1402/7/24 | 

"هوالحق"

🔻انجمن علمی_دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:

🔰دوره آموزشی:
علامت تجاری

🔹سخنران: 
سرکارخانم حمیده‌زابلی، وکیل متخصص حقوق مالکیت فکری، مدرس وزارت‌دادگستری، مدرس دانشگاه


🔹زمان: 
چهارشنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ و چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲

🔹دوره در بستر مجازی برگزار می‌شود.

🔸جهت ثبت‌نام به fskh۱۳۵ پیغام دهید.


انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

kharazmi_law

http://instagram.com/khu__law
 

دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درخواست ملاقات کودک بالغ

 | تاریخ ارسال: 1402/7/16 | 


*هو الحق*

🔰 انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می‌کند:

  نشست "درخواست ملاقات کودک بالغ"

🔷 سخنرانان:

۱. دکتر حشمت رستمی درونکلا (قاضی تجدید نظر استان مازندران با ۳۵ سال سابقه‌ی قضایی)

۲. دکتر حسین داودی بیرق (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی)


♦️زمان: یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۷ الی ۱۹

♦️مکان: خیابان انقلاب، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، سالن ۱۷ شهریور

🔻هزینه صدور گواهی معتبر: برای اعضای انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی ۴۰ هزار تومان و برای سایر عزیزان ۶۰ هزار تومان می‌باشد.

🔻حضور برای عموم علاقمندان آزاد است؛ برای ثبت نام و دریافت گواهی نشست از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اقدام فرمایید (ظرفیت محدود و اولویت حضور با ثبت نامی‌ها خواهد بود).

📎https://digiform.ir/w۱۷۳۰۴ae۰

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️
kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law
 

دفعات مشاهده: 501 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با قراردادهای حقوقی ورزش

 | تاریخ ارسال: 1402/7/15 | 


هو الحق 
🔰انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می‌کند: 
  دوره‌ی "آشنایی با قراردادهای حقوق ورزش" 
🔷مدرس: 
دکتر فرشته اشرفی
پژوهشگر دکتری حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
مدرس حقوق ورزش 
🗓 ️زمان: ۱۷ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲، ساعت ۲۰ الی ۲۲ 
📍مکان: بستر فضای مجازی
📎 https://gharar.ir/r/fd۸۶bf۵e 
🔻هزینه صدور گواهی معتبر:  ۴۰ هزار تومان برای اعضای انجمن علمی دانشجویی حقوق خوارزمی و ۶۰ هزار تومان برای سایر عزیزان 
🔻حضور برای عموم علاقمندان آزاد است؛ برای ثبت نام و دریافت گواهی دوره از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اقدام فرمایید.🙏🏼
(ظرفیت دوره محدود می‌باشد و اولویت با کسانی هست که زودتر ثبت نام کرده‌اند) 
📎 https://digiform.ir/wb۶۷۸cb۴e 
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️ 
kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law
 

دفعات مشاهده: 502 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وبینار معرفی رشته های دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( تهران)

 | تاریخ ارسال: 1402/5/25 | 
وبینار معرفی رشته‌های دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (واحد تهران)
برگزارکنندگان: انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
معرفی رشته‌های: حقوق و علوم سیاسی
اهداف ایونت: آشنا کردن دانش‌آموزان با رشته‌های حقوق  و علوم سیاسی و ظرفیت‌های دانشکده و کلیات و مباحث رشته‌ها، مسیر شغلی، بازار کار، ادامه تحصیل و...     

سخنرانان: جناب آقای دکتر قدیر نصری (هئیت علمی دانشگاه خوارزمی) سرکار خانم دکتر سحر کریمی (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) سرکار خانم زهرا یاری (دانشجو حقوق دانشگاه خوارزمی) سرکار خانم گلناز شهباز (دانشجو علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) جناب آقای علی شاکریان (دانشجو فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) جناب آقای سیروان سلیمانی (دانشجو فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه خوارزمی)

تاریخ و ساعت رویداد: روز شنبه ۲۸ام مرداد ماه ساعت ۲۰ الی ۲۲ https://vc۳.khu.ac.ir/culture-ex-۳/
شرکت در وبینار برای عموم آزاد و رایگان است khupoliticsunii kharazmi_law
 

دفعات مشاهده: 732 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ششمین نشست گفتگو با رتبه های برتر کنکور ارشد حقوق

 | تاریخ ارسال: 1402/5/16 | 
انجمن‌های علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم و حقوق خوارزمی برگزار می‌کنند:

 سلسله نشست‌های گفتگو با رتبه‌های برتر کنکور ارشد حقوق

معرفی رشته
آینده شغلی
منابع
شیوه‌های مطالعه

نشست ششم: حقوق جزا و جرم‌شناسی
میهمان: سیمین ربیعی
دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه تهران 
رتبه۲ ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی کنکور ۱۴۰۲

 زمان: سه‌شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲
راس ساعت ۱۷
لینک ورود به نشست:
https://gharar.ir/r/۰۳۲۷۱c۶e

 انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی

 kharazmi_law

 

دفعات مشاهده: 746 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین جلسه مجازی گفتمان دانشجویی با موضوع محیط زیست ایران و مسئله دخالت دولت

 | تاریخ ارسال: 1402/5/15 | 

 
بسم تعالی
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تقدیم می‌کند:

سلسله جلسات مجازی گفتمان دانشجوییجلسه سوم با موضوع:محیط زیست ایران و مسئله دخالت
دولت در آنبا حضور افتخاری دکتر محمد صالح انیسی(پژوهشگر حقوق بین الملل محیط زیست)
زمان: یکشنبه۱۵ مرداد ماه ساعت ۲۰
شرکت در جلسه برای عموم ازاد است و در گوگل میت برگزار می شود
لینک ورود به جلسه
http://meet.google.com/fmz-mrbk-sfj

۱۰:۰۰
 

دفعات مشاهده: 713 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گفتمان دانشجویی با موضوع محیط زیست و مسئله دخالت دولت در آن

 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 | 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تقدیم میکند:

سلسله جلسات مجازی گفتمان دانشجویی
با موضوع: محیط زیست و مسئله دخالت دولت در آن

جلسه دوم

با مهمان افتخاری: دکتر سعید انصاریان(کارشناس محیط زیست)

زمان: یکشنبه هشتم مرداد ساعت ۲۰

جلسه به صورت مجازی برگزار می شود و برای عموم رایگان است

لینک شرکت در جلسه

http://meet.google.com/nrn-cnts-weq


khupoliticsunii

 

دفعات مشاهده: 690 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره آموزش زبان فرانسه به زبان حقوقی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/1 | 


 انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می کند :
دورهٔ «آموزش زبان فرانسه» به زبان حقوقی سطح A۱.۲  - به صورت ترمیک(هر ترم ۱۰ جلسه ۲ساعته)   - همراه با مدرک معتبر پایان‌ دوره 
 مدرس: جناب آقای محمدسجاد لطفی - پژوهشگر حقوق بین‌الملل- مدرس اولین دپارتمان موت‌کورت کشور- مدرس دانشگاه
گفتاری / شنیداری / نوشتاری / متون حقوقی/ آمادگی آزمون TEF
 روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)- رأس ساعت ۱۹
 مهلت ثبت‌نام: تا ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲
 شروع دوره: از شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲
 به صورت مجازی همراه با ارسال فایل ضبط‌شده جلسات
شهریه: ۳۵۰ هزار تومان۳۰ درصد تخفیف ویژه دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی
حضور برای دانشجویان آزاد است؛ برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اقدام فرمایید. https://digiform.ir/frenchlanguage۲

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی
kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law

دفعات مشاهده: 722 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گفتگو با رتبه های برتر کنکور ارشد حقوق

 | تاریخ ارسال: 1402/5/1 | 

دفعات مشاهده: 777 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محیط زیست و مسئله دخالت دولت در آن

 | تاریخ ارسال: 1402/5/1 | 

دفعات مشاهده: 689 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 

 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز تقدیم میکند:

نشست مجازی:

بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت

با حضور سخنرانان بزرگوار:
مجتبی اصغریان،عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
ومرتضی اسماعیلی،عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ساعت ۱۸

نشست مجازی برگزار می شود
لینک ورود به نشست:

https://vroom.shirazu.ac.ir/elmi۲۰


khupoliticsunii

 

دفعات مشاهده: 710 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق مالکیت صنعتی و مصادیق آن در ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 

 
انجمن علمی_دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

وبینار
حقوق مالکیت صنعتی و مصادیق آن در ایران

 با حضور:
     سرکار خانم حمیده زابلی

وکیل پایه یک دادگستری_ مدرس دانشگاه

 زمان: چهارشنبه , ۲۸ تیر ماه
 ساعت: ۱۲

 شرکت در وبینار برای عموم آزاد است

 لینک وبینار یک روز قبل از برگزاری منتشر خواهد شد.


 کانال اینستاگرام انجمن:
http://instagram.com/lawkhu_anjomanelmi

کانال تلگرام انجمن:
lawkharazmi
One attachment • Scanned by Gmail

دفعات مشاهده: 714 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:
 نقد و بررسی کتاب
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

 با حضور:
دکتر عباس عراقچی
دکتر غلامرضا کریمی
دکتر محمود یزدانفام

 زمان: ۲۷ تیر ساعت ۱۴ تا ۱۶
 مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام.

حضور برای همه علاقمندان آزاد است.
 

دفعات مشاهده: 739 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم

 | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق دندانپزشکی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 

دفعات مشاهده: 769 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت

 | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 

دفعات مشاهده: 900 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کرسی علمی ترویجی رسانه تمدنی به مثابه پیشران تمدن نوین اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 

دفعات مشاهده: 770 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع طرح پسا دکتری روابط بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 
ارائه طرح اولین پژوهشگر پسادکتری روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی 
 
پیرو اطلاع رسانی قبلی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی در مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ روز دوشنبه جلسه ارائه طرح پسادکتری روابط بین الملل دکتر حمید احمدی نژاد به

راهنمایی آقای دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی با موضوع سناریوهای نظام بین الملل پساکرونا؛ از دریچه تقابل نظریه ها تا دولت ها به

عنوان اولین خروجی پستاک گروه روابط بین الملل این دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حضور اعضای هیات علمی این گروه برگزار شد. برون داد این

طرح که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(صندوق پژوهشگران و فناوران کشور) و به میزبانی دانشگاه خوارزمی انجام یافت شش مقاله علمی پژوهشی و یک

مقاله لاتین درحال داوری بوده است. اساتید حاضر در جلسه ضمن اعلام و برنامه ریزی گروه برای جذب پژوهشگران پسادکتری جدید، نظراتی درباره نحوه انجام کار ارائه و در پایان

به اتفاق پژوهش را مورد تحسین و تشویق قرار داده و از زحمات دکتر قربانی و احمدی نژاد تقدیر کردند.

دفعات مشاهده: 877 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تأملی نو بر روابط متقابل عقد و شرط

 | تاریخ ارسال: 1402/3/5 | 


 
سخنران: دکتر عباس کریمی
- استاد دانشگاه تهران، رئیس اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران‌
دبیر علمی نشست: دکتر سحر کریمی
- عضو هیئت‌ علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و وکیل دادگستری
 زمان: یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲
- ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: تهران، خیابان انقلاب، خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، تالار دانشکده علوم و زمین
حضور برای همگان آزاد است؛
برای ثبت‌نام و دریافت گواهی نشست از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اقدام فرمایید. (با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با افرادی است که ثبت‌نام نموده‌اند.)

دفعات مشاهده: 775 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه نگارش مقاله و جستجوی نشریات داخلی و خارجی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 | 

دفعات مشاهده: 806 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قراردادهای حمل و نقل دریایی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 798 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اکران و تحلیل حقوقی فیلم شاهدی برای محاکمه

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 816 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعلیم و تربیت و امر سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
🔹  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

❇️موضوع: تعلیم و تربیت و امر سیاسی

با حضور:
 ✅ دکتر فرهنگ رجایی (استاد دانشگاه کارلتون کانادا و استاد وابسته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

 ✅ دکتر غلامرضا کریمی (دانشیار گروه روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

 ⏰ زمان: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت  ۲۰ تا ۲۲

 🏛️ لینک برگزاری نشست در فضای مجازی
(http://vc۱.khu.ac.ir/Law-۱)
✅ لینک ثبت نام برای دریافت گواهی حضور: (https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰)
ورود برای عموم آزاد است

دفعات مشاهده: 789 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نقد و بررسی کتاب تاریخ شورش و ناآرامی اجتماعی در ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/2/28 | 
انجمن دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می کند:
عنوان: نقد و بررسی کتاب تاریخ شورش و ناآرامی اجتماعی در ایران
با حضور: دکتر حسین هژبریان (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)  
دکتر سید مسعود موسوی (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی)

 دکتر علی اصغر قاسمی سیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
 
زمان: روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان: دانشکده ادبیات
حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.
لینک دریافت گواهی حضور با ثبت نام قبلی: (https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰)
۲ Attachments • Scanned by Gmail
 

دفعات مشاهده: 891 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتخابات ترکیه

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 

انجمن علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:

برگزاری نشست با محوریت انتخابات ترکیه تحول در صدسالگی جمهوری

با سخنرانی محمد علی دستمالی پژوهشگر مطالعات ترکیه

زمان: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت۱۰ الی ۱۲
مکان: خیابان مفتح جنوبی،دانشگاه خوارزمی،ساختمان پروین اعتصامی،تالار علوم زمین

لینک ثبت نام برای دریافت گواهی صدور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰

لینک ۲۴ ساعت قبل برگزاری نشست باز میشود!
khupoliticsunii


در تاریخ چهارشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۳،‏ ۱۴:۵۸ hamed niasti <niasti۱۲۸۴gmail.com> نوشت:
 

دفعات مشاهده: 860 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امنیت قضایی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 | 

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نگارش علمی در روابط بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1401/12/5 | 

دفعات مشاهده: 926 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1402/1/31 | 

🔹 انجمن علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری اتحادیه انجمن های علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

موضوع: مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان علوم سیاسی

با حضور:
دکتر حسین شیخ زاده (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

دکتر فرزین رحیمی (دبیر کارگروه توانمندسازی اتحادیه انجمن های علوم سیاسی ایران)

زمان: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت  ۱۵ تا ۱۷

🏛مکان: خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، تالار علوم زمین

لینک ثبت نام برای دریافت گواهی حضور: (https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰)
ورود برای عموم آزاد است


https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰
 

دفعات مشاهده: 884 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر