گروه علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1395/3/8 | 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی

نام خانوادگی نام مدرک رتبه رایانامه

بستانی

احمد

دکتری

استادیار

Ahmad.bostanigmail.com

براتعلی پور

مهدی

دکتری

دانشیار

baratalipouryahoo.com

بردبار

احمدرضا

دکتری

دانشیار

bordrdbarkhu.ac.ir

بابائی

محمد

دکتری

استادیار

Mbabaee۴۸gmail.com

خلیلی

رضا

دکتری

دانشیار

Rezakhalili۱gmail.com

قاسمی سیانی

علی اصغر

دکتری

استادیار

Ghasemi-aliasgharyahoo.com

نصری

قدیر

دکتری

دانشیار

nasristergmail.com

شیخ زاده

حسین

دکتری

استادیار

hshikhzadegmail.com

طاهری

امیر حسین

دکتری

استادیار (بازنشسته)

 
مدیر گروه: دکتر محمد بابایی

دفعات مشاهده: 18951 بار   |   دفعات چاپ: 672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر