ورود به پنل کاربری

رئیس دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1395/12/2 | 

دکتر محمدولی مدرس 


 

تحصیلات

دکتری علوم سیاسی از دانشگاه منچستر انگلیس در سال 2831

کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 2831

کارشناسی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 2819

سمت های اجرایی داخل دانشگاه

2891 ) ادامه دارد( /1/ مدیر گروه آموزشی روابط بین الملل از 13

2891/21/ 2891 الی 21 /2/ معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از تاریخ 19

2891/2/ 2891 الی 13 /22/ مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی از تاریخ 23

2833/1/ 2831 الی 11 /1/ معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 2

2811/1/ 2811 الی 18 /22/ سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی از تاریخ 19

همکاریهای خارج از دانشگاه

2812/2/ همکاری با مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( از اوایل سال 2833 الی 81

2833/3/ 2831 الی 22 /3/ مدیر اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از 21

2831/3/ 2831 الی 21 /1/ مفسر سیاسی واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از 11

موضوعهای مورد علاقه

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی امریکا


دفعات مشاهده: 11723 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر