دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
محمود صفر : ظرفیت اندیشه سیاسی برای درک و درمان بحران در محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.70243.fa.html
برگشت به اصل مطلب