دانشکده حقوق و علوم سیاسی- مدیران گروه‌ها
مدیران گروه های آموزش دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 


 گروه آموزشی روابط بین الملل
 آقای دکتر سید سعید میر ترابی حسینی 

  
گروه آموزشی علوم سیاسی
آقای دکتر محمد بابایی 

 


گروه آموزشی حقوق خصوصی
آقای دکتر حسین داودی

                          
                               
  

  گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی
آقای دکتر مجید قورچی بیگی

  

                                 

      

 
  گروه آموزشی حقوق بین الملل
  خانم دکتر راحله سید مرتضی حسینی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.22885.53031.fa.html
برگشت به اصل مطلب