دانشکده حقوق و علوم سیاسی- موقعیت مکانی
موقعیت مکانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/11 | 
آدرس: ایران، تهران - خیابان شهید مفتح، خیابان سمیه، نبش خیابان خاقانی، دانشگاه خوارزمی، طبقه سوم،  دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
کد پستی: ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.22904.53701.fa.html
برگشت به اصل مطلب