دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
یاسر رجب زاده: عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی مردم استان های قومی نشین در انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.68358.fa.html
برگشت به اصل مطلب