دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
مسعود زیلایی: مطالع تطبیقی امکان سنجی کنترل حقوقی دولت بر رمز ارزها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.71557.fa.html
برگشت به اصل مطلب