دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
محب الله رحیمی: بررسی تطبیق به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۲۱ و تأثیر آن بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.71589.fa.html
برگشت به اصل مطلب