دانشکده حقوق و علوم سیاسی- کارگاه‌‌های آموزشی و نشست‌های علمی
تحلیل مضمون و کاربردهای آن در علوم سیاسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 


دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

موضوع:
تحلیل مضمون و کاربردهای آن در علوم سیاسی

سخنران:
آقای دکتر محمد بابایی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:
دو شنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی

لینک ثبت نامه و دریافت گواهی حضور:

https://workshop.khu.ac.ir/?sid=۳۰


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.28043.70534.fa.html
برگشت به اصل مطلب