دانشکده حقوق و علوم سیاسی- کارگاه‌‌های آموزشی و نشست‌های علمی
نقش و جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی عمومی نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.28043.70538.fa.html
برگشت به اصل مطلب