دانشکده حقوق و علوم سیاسی- معرفی و تاریخچه
معرفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/18 | 

معرفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سیاست کلان دانشگاه دهه ۸۰  معطوف به ایجاد دانشگاه جامع با رشته‌های مورد نیاز جامعه گردید از این رو گروه الهیات که از گروه‌های قدیمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود به دو گروه دین و فلسفه و فقه حقوق تفکیک گردید و با جذب دانشجو در رشته علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی تشکیل گردید. از سال ۱۳۸۰ روند رو به رشد گروه ادامه پیدا کرد تا در نهایت با تصویب شورای دانشگاه و هیئت امنای دانشگاه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی ارتقاء پیدا کرد که با دو حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و پنج گروه آموزشی: حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی، و روابط بین‌الملل به فعالیت خود ادامه داده و در آینده در صدد گسترش بین‌رشته‌ای‌ها، تحقیق و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، تشکیل مراکز رشد و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی می‌باشد.

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.5431.14286.fa.html
برگشت به اصل مطلب