توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
شهید بهشتی
تهران
ایران
1388
18/56
2
کارشناسی ارشد
شهید بهشتی
تهران
ایران
1390
18/63
3
دکتری
شهید بهشتی
تهران
ایران
1395
18/33
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
بسیار خوب
بسیار خوب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
اولویت های کودک در حقوق ایران
پژوهشگاه خانواده- دانشگاه شهید بهشتی
یونیسف
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل شده
1391
2
جنبه های فقهی، اخلاقی و حقوقی علوم آزمایشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
تکمیل شده
1392
3
وضعیت افراد دو جنسیتی در منابع فراملی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده حقوق
تکمیل شده
1390
4
رضایت کودکان در درمان
دانشگاه شهید بهشتی
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
تکمیل شده
1392
5
گردآوری مجموعه قوانین زنان
دانشگاه شهید بهشتی
کرسی حقوق بشر
تکمیل شده
1389
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مداخله کیفری در حوزه جرائم جنسی با تاکید بر مبانی اخلاقی
ایوب زینلی
2
قاعده گزینی و کاربرد آن در بخش جزئیات جواهر الکلام
مریم رضازاده
3
الگوهای پاسخ دهی و شیوه های رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی- از روش های عدالت کیفری تا تنظیم گری اقتصادی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه)
حمید اسدی
4
سیاست تقنینی- قضایی رابطه سببیت در حقوق کیفری کار
سیده مهدیه ادیانی راد
5
جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان
داود زمانی
6
الحمایه الجنائیه للثروات الثقافیه فی القانون العراقی - دراسه مقارنه
حسین نجار باشی
7
جایگاه اختلالات روانی در تعیین مسؤولیت کیفری مجرمان
داود زمانی
8
بازاندیشی حقوق کیفری در پرتو تحولات مربوط به اهلیت کیفری
احسن فتحی اذر
9
سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم حوزه سردفتری
محمد خسروی
10
امکان سنجی خشونت انگاری تمکین اجباری زوجه
نرگس درویشی
11
اثر ناهنجاری‌های ذهنی و عصبیِ مادون جنون بر مسئولیت کیفری؛ در حقوق عراق و دیگر کشورهای عربی
منتظر الزییدی
12
مولفه های تحول سیاست جنایی ایران در حمایت از داده های شخصی
لیلا باداد
13
شناسایی چالش‌ها و موانع حقوقی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در فرایند توانمندسازی(مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی )
زهرا براتی
14
بررسی نهاد تعدد مادی جرم در جرایم تعزیری؛ مبانی،چالش‌ها و راهکارها
سعید نادری
15
فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از قلدری سایبری
محدثه انزل اردستانی
16
مقابله با تقلب در رقابت های ورزشی ، از پیشگیری تا سرکوب
سیده سارا حسینی چادگانی
17
حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
معصومه پوراحمدبالانقیبی
18
اثر ناهنجاری های ذهنی و عصبی مادون جنون بر مسئولیت کیفری؛ در حقوق عراق و دیگر کشورهای عربی
منتظر الزییدی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
حقوقی دادگستری
علمی پژوهشی
2
تحقیقات حقوقی- دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
3
پژوهش حقوق کیفری- دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
4
مجله آموزه های حقوق کیفری
علمی پژوهشی
5
مجله پژوهشنامه حقوق کیفری- دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
6
مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناختی- دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
حقوق برای همه 1
دانشگاه بیگلی ترکیه
استانبول
2016
2
حقوق برای همه 2
دانشگاه تفلیس
گرجستان
2017
دروس ترم جاری
866 - سیاست جنایی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
885 - جامعه شناسی کیفری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
864 - حقوق کیفری بین الملل - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
710 - آئین دادرسی کیفری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
736 - حقوق کیفری زن در اسلام - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
141 - آیین دادرسی کیفری (1) - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
139 - حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم تمامیت جسمانی اشخاص - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
136 - حقوق جزای عمومی (3) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00