نشست های هفته پژوهش
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
بررسی تحولات جاری غزه
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
موت کورت های VIS
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر
وبینار آنلاین موت کورت حوزه حقوق بشر
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
موت کورت های حوزه حقوق کیفری بین المللی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
بررسی جلوه هایی از فساد در نظام درمان
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱ آذر
مبانی و اهداف حقوق
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
۵ آذر
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
سینما و سیاست بین الملل
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
نظام بین الملل و بحران غزه
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
پیوند نظریه و سیاست
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
دیوان داوری ورزش
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
هوش هیجانی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
کارگاه دعاوی ثبتی، ملکی و ارضی
آرشیو
اطلاعیه های جلسات دفاع
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲
۴ دی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور
آرشیو
اطلاعیه ها
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۲۱ آذر
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۵ مهر
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۳۰ مرداد
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۴ آذر
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
۲۵ دی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۱ شهریور
کنفرانس ها ، همایش ها و نشست های تخصصی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
وبینار انتخابات ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های دکتری
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۲
۸ تیر
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲
۵ خرداد
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۹ بهمن
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۱۸ بهمن
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱
۲۷ آذر
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱
۲۵ آبان
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۲ شهریور
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
۵ شهریور
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۲۳ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
ابوذر رضائی
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
فرزاد عسکری
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر
سید محمدهادی موسوی
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵ فروردین
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵ فروردین
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵ فروردین
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۵ اسفند
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
آرشیو
نشست ها
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۳ خرداد
تنوع و وحدت: هویت ایرانی
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۳ خرداد
نقد و بررسی کتاب فراسوی رنج و رویا
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۳ خرداد
نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۵ خرداد
جستار نویس حقوقی
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۵ خرداد
آموزه های دیوان داوری ایران و آمریکا
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۵ خرداد
جلسه پرونده خوانی با موضوع بیع فضولی
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۵ خرداد
بازدید از دادگاه کیفری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱ اردیبهشت
طرح مباحث مقدماتی در تنظیم قراردادهای بین المللی
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱ اردیبهشت
مسابقه مقاله خوانی
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱ اردیبهشت
نشست دادخواست نویسی
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶ اردیبهشت
رسم اندیشه؛ افکار مارک لیلا (با تأکید بر کتاب خدای مرده زاد)
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳ اردیبهشت
فراخوان ثبت نام مسابقه قرارداد نویسی
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
اردو پزشکی قانونی
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
روش پژوهش حقوقی
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت
موت کورت حقوق ورزش
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹ اردیبهشت
ایران و تحولات غزه
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷ اردیبهشت
آیین نکوداشت هفته آموزش
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت
چشم انداز بازار کار داخلی و خارجی
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت
قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت
لایحه نویسی تخصصی موت کورت های داخلی
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت
درآمدی بر هوش مصنوعی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸ اردیبهشت
کارگاه جرائم سایبری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵ اردیبهشت
چگونگی شیوه و استراتژی های دفاع در موت کورت
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶ فروردین
کارگاه قرارداد نویسی
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۷ اسفند
موت کورت حقوق ورزشی
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۰ اسفند
بازدید از موزه صلح تهران
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
مهارت های خوانش پرونده در موت کورت
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۸ اسفند
تلف حکمی و نظریه ظهور مصحح اعمال حقوقی
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۵ اسفند
قدرت شکننده آمریکا
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۵ اسفند
کارگاه ویژه دادخواست نویسی
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
کارگاه مقاله نویسی با رویکرد حقوقی
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
کارگاه ایرادات و فن دفاع در دعاوی کیفری
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
نوستالژی امپراطوری (سیاست نوعثمانیسم)
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲
۴ بهمن
چالش های تقنینی در نظام حقوقی ایران
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
کارگاه دعاوی ثبتی ملکی و ارضی
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
دوره زبان انگلیسی با رویکرد حقوقی
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
معرفی المپیاد حقوق
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲
۳ دی
موت کورت جساپ
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 20-17 شهریور 1403
انتخاب واحد با تاخیر: 25-24 شهریور 1403
شروع کلاسها: 1 مهر 1403
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 11-10 مهر 1403
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 8 آذر لغایت 8 دی 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 19 دی 1403
امتحانات: ۲۲ دی لغایت 7 بهمن 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 27-24 آذر 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 24 آذر لغایت 5 دی 1403