ورود به پنل کاربری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از 15 دانشکده دانشگاه خوارزمی است که با تصویب هیئت امنای دانشگاه در سال 1394 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک و به عنوان یک دانشکده مستقل با 5 گروه آموزشی درتهران تاسیس وراه اندازی شد .این دانشکده متشکل از گروههای فقه و حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل که سابقه راه اندازی آنها به سال 1384 باز می گردد.در حال حاضر حدود 615 دانشجو در مقاطع کارشناسی (حقوق و علوم سیاسی)، کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، مطالعات زنان، علوم سیاسی و روابط بین الملل) و دکتری (فقه و حقوق جزا، حقوق خصوصی و روابط بین الملل) در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند و 31 عضو هیات علمی تمام وقت شامل1 استاد تمام،6 دانشیار، و 24 استادیار فعالیت های علمی این دانشکده را راهبری میکنند. این دانشکده در راستای توسعه فعالیت های میان رشته ای خود در حال تاسیس رشته و گرایش های مطالعات منطقه ای، اقتصاد سیاسی بین الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق تجاری اقتصادی، اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائل سیاسی اجتماعی ایران در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی