اخبار
فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ دیپلماسی ، شماره ۱ ، ۱۴۰۱
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ دیپلماسی در سال اول ، شماره ۱ ، بهار ۱۴۰۱
سخنرانی افتتاحیه اولین همایش بین‌ المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران» را با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
اولین همایش بین‌ المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران» را با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی
اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران» فردا برگزار می شود.
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
https://iqna.ir/fa/news/4036708/اولین-همایش-بین‌المللی-حکمرانی-و-کشورداری-در-ایران-فردا برگزار-می شود.
جلسه دفاع حضوری
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
موضوع «وابستگی امنیتی فرانسه به ناتو و توسعه سیاست امنیتی فرانسه در خاورمیانه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱»
ایجاد مرکز ملی مطالعات انتخابات در دانشگاه خوارزمی
یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی پیرامون ایجاد مرکز ملی مطالعات انتخابات در دانشگاه خوارزمی با همکاری وزارت کشور با حضور آقای دکتر موسوی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور و آقای دکتر غلامرضا کریمی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
آرشیو
اطلاعیه ها
جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
۱۲ آذر
جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
۱۲ آذر
وبینار بورکراسی اداری
جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰
۳۰ آبان
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰
۲۴ آبان
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰
۲۴ آبان
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰
۲۴ آبان
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۲۳ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
آرشیو
گزارشات دفاع از رساله های دورۀ دکتری
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۲۳ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
ابوذر رضائی
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
فرزاد عسکری
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر
سید محمدهادی موسوی
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
حجت اله رحمانی نیا
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
ربابه جوادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
رسول خدا مرادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
محسن کشوریان آزاد
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
مسعود کریمی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۲۸ بهمن
گزارش دفاع از رساله های دکتری
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
آرشیو
گزارشات دفاع از پایان نامه های دورۀ کارشناسی ارشد
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۱ اردیبهشت
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ اردیبهشت
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ اردیبهشت
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ اردیبهشت
شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
۲۷ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۳ اسفند
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۳ اسفند
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۳ اسفند
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۳ اسفند
یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی
یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی
یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
لیست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر
لیست دفاع دانشجویان در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان ارشد بازرگانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعات بیشتر
آموزش راه‌اندازی سایت شخصی
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱