نشست های هفته پژوهش
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲
۳ دی
موت کورت جساپ
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
بررسی تحولات جاری غزه
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
موت کورت های VIS
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر
وبینار آنلاین موت کورت حوزه حقوق بشر
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
موت کورت های حوزه حقوق کیفری بین المللی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
بررسی جلوه هایی از فساد در نظام درمان
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱ آذر
مبانی و اهداف حقوق
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
۵ آذر
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
سینما و سیاست بین الملل
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
نظام بین الملل و بحران غزه
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
پیوند نظریه و سیاست
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
دیوان داوری ورزش
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
هوش هیجانی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
کارگاه دعاوی ثبتی، ملکی و ارضی
آرشیو
اطلاعیه های جلسات دفاع
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ بهمن
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲
۴ دی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور
آرشیو
اطلاعیه ها
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۲۱ آذر
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۵ مهر
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۳۰ مرداد
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۴ آذر
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
۲۵ دی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۱ شهریور
کنفرانس ها ، همایش ها و نشست های تخصصی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
وبینار انتخابات ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های دکتری
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۲
۸ تیر
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲
۵ خرداد
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۹ بهمن
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۱۸ بهمن
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱
۲۷ آذر
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱
۲۵ آبان
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۲ شهریور
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
۵ شهریور
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۲۳ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
ابوذر رضائی
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
فرزاد عسکری
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر
سید محمدهادی موسوی
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
حجت اله رحمانی نیا
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
ربابه جوادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
رسول خدا مرادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
محسن کشوریان آزاد
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۱۴ شهریور
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷ خرداد
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۰ خرداد
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵ اردیبهشت
آرشیو
نشست ها
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
کارگاه مقاله نویسی با رویکرد حقوقی
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
کارگاه ایرادات و فن دفاع در دعاوی کیفری
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ بهمن
نوستالژی امپراطوری (سیاست نوعثمانیسم)
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲
۴ بهمن
چالش های تقنینی در نظام حقوقی ایران
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
کارگاه دعاوی ثبتی ملکی و ارضی
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
دوره زبان انگلیسی با رویکرد حقوقی
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
معرفی المپیاد حقوق
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲
۳ دی
موت کورت جساپ
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
بررسی تحولات جاری غزه
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
۲ دی
موت کورت های VIS
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر
وبینار آنلاین موت کورت حوزه حقوق بشر
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
موت کورت های حوزه حقوق کیفری بین المللی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
بررسی جلوه هایی از فساد در نظام درمان
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱ آذر
تلف حکمی در رویه قضایی
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱ آذر
مبانی و اهداف حقوق
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
۵ آذر
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
سینما و سیاست بین الملل
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
نظام بین الملل و بحران غزه
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
پیوند نظریه و سیاست
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
دیوان داوری ورزش
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
هوش هیجانی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
کارگاه دعاوی ثبتی، ملکی و ارضی
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
۲۸ آبان
اکران و تحلیل حقوقی فیلم درخت گردو
جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۹ آبان
گفت و گو با رتبه برتر آزمون وکالت
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲
۶ آبان
دوره آموزش زبان فرانسه به زبان حقوقی
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲
۲۴ مهر
دوره آموزشی علامت تجاری
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲
۱۶ مهر
درخواست ملاقات کودک بالغ
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403