ورود به پنل کاربری
دکتر هادی آذری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
نام و نام خانوادگی:      هادی آذری
متولد:                      10/11/1355
تلفن همراه:               09124949382 
پست الکترونیکی:       hadiazari@hotmail.fr
1.     دیپلم علوم انسانی، دبیرستان امام خمینی (همدان)، (1374)
  1. لیسانس حقوق، دانشگاه تهران، (1378)
  2. فوق لیسانس حقوق بین­الملل، دانشگاه تهران، (1382)
  3. فوق لیسانس حقوق روابط اقتصادی بین­المللی و اتحادیه اروپا، دانشگاه پاریس 10، 1384 (2005)
  4. دکتری حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه پاریس 2،  فارغ التحصیل 1391 (2012)