توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
ایران
1382
17/57
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه مفید
ایران
1384
18/49
3
دکتری
دانشگاه تهران
ایران
1389
17/49
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
خوب
1
فرانسه
خوب
خوب
1
عربی
خوب
مقدماتی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
علل وقوع جرم تجاوز به عنف و راههای پیشکیری از آن در استان البرز
اعظم مهدوی پور
معاونت پیشگیری قوه قضاییه
استان البرز
تکمیل شده
1396
2
جرایم اقتصادی
اعظم مهدوی پور و ...
معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه
تهران
تکمیل شده
1386
3
قانون مجازات اسلامی
اعظم مهدوی پور و ...
معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه
تهران
تکمیل شده
1385
4
بررسی علل وقوع جرم تجاوز به عنف و راههای پیشگیری از آن در استان البرز
اعظم مهدوی پور
تکمیل شده
1396
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
الحمایه الجنائیه لشرف الأنثی فی القوانین العربیه
حیدر محسن
2
بررسی فقهیحقوقی نفقه زنان
فاطمه آقائی
3
ببرسی بهداشت و حقوق یاروری و جنبه های روان شناختی آن در ایران با رویکرد تطبیقی
اعظم درودی
4
بررسی فقهی حقوقی و جرم شناسی محکومیت به زندان
بتول شیخ لر
5
حمایت از حقوق مصرف کننده از منظر آموزه های حقوق مالکیت فکری
محمدرضا ریاضت
6
مسئولیت مدنی وارد کنندگان، تولید کنندگان و فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی
عیسی رفعی نیا
7
بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی زنان مطلقه مطالعه موردی شهر سبزوار
مریم مصطفوی
8
اجرای مجازات در نظام فقهی و حقوقی: امری شخصی یا عمومی
الهه علی صفائی
9
افترا و نشر اکاذیب از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
فاطمه کرمان
10
بررسی جامعه شناسی حقوقی ازدواج موقت
نسیم غلامی صبا
11
بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی زن در اسلام حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
محمدعلی رزم آراء
12
بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران
اکبر رجبی
13
بررسی فقهی-حقوقی باروری از طریق اسپرم اهدایی و نقش آن بر تصمیمات زوجین
صالحه خدادادی
14
جایگاه زن در فمنیسم و حقوق اسلامی
اتنا قلی پور
15
تحلیل حقوقی-جامعه شناختی رویکرد جنسیتی به زنان و تحمیل وظایف سنتی بر آنها
مهتاب کرم پوری
16
ازدواج سفید؛ رویکردها و پیامدهای حقوقی و جامعه شناختی ایران
فاطمه باجلانی
17
نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری با مطالعه تطبیقی نظام کیفری ایران و فرانسه
اسداله ابدالی
18
اقدامات پیشدستانه در رویارویی با تروریسم
لیلا نعمتی
19
تحلیل حقوقی جرم شناسی 11 کارآمدی قوانین مربوط به خشونت خانگی از نگاه صاحب نظران
سلیمه طرح زاده
20
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت زخم های سر و صورت (شجاج) با تکیه بر دستاوردهای علم پزشکی
محمدجعفر صادق پور
21
آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم اشخاص حقوقی
صدرا مهربخش
22
الگوهای پاسخ دهی و شیوه های رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی- از روش های عدالت کیفری تا تنظیم گری اقتصادی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه)
حمید اسدی
23
بررسی فقهی حقوقی عذر برانگیختگی و نقش آن در قوانین کیفری
حبیب سریانی
24
ضمانت اجراهای صیانت از حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی
سید محمدرضا نقیبی
25
از تشکیل پرونده شخصیت تا اصلاح و بازپروری بزهکار با نگاهی به قانون آئین دادرسی کیفری 1392
حدیثه تاجیک نشاطیه
26
بررسی فقهی - حقوقی تاثیر شبهه بر کیفر
عرفان خرمی عراقی
27
جرم انگاری ایدئولوژیک چالش ها و رهیافت ها
مجتبی باری
28
الحمایه الجزائیه لشرف الأنثی، دراسه مقارنه
حیدر محسن
29
سیاست جنایی مطلوب ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه در خانواده در پرتو آموزه های اسلام
زهراسادات غمامی
30
معیارهای تقنین کیفری بر اساس استنباط های فقهی
سیاوش گودرزی
31
کارشناسی، و نقش آن در کشف جرایم الکترونیکی
عذراء حسین علوان
32
تحلیل نظام کیفری ایران در حوزه نفت و گاز
مایده افشارنوری
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله حقوق دادگستری
1391 تا کنون
2
پژوهشنامه حقوق کیفری
1391 تا کنون
3
مجله نامه مفید
1397 تا کنون
4
فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسي پردیس قم دانشگاه تهران
1392 تا کنون
5
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان
1392 تا کنون
6
دو فصلنامه فقه و حقوق ارتباطات موسسه باقرالعلوم قم
1390
7
آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1397 تا کنون
8
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
1396 تا کنون