توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1381/02/07
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
الحمایه الجنائیه لحریه الرأی والتعبیر –دراسه مقارنه ( حمایت کیفری از آزادی عقیده و بیان، مطالعه تطبیقی)
حسین النعمانی
2
سن رشد- بلوغ و ازدواج در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
زهرا مهرابادی
3
بررسی فقهی و حقوقی جرائم علیه اخلاق عمومی و برخورد با آن در استان همدان
مهدی نجفی ضیای
4
تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)
سیدعلی رضوی
5
ارزش اثباتی علم قاضی در دعاوی حقوقی
فرشته کردی
6
قواعد حقوقی ناظر بر انتقال اموال غیرمادی
زهرا یوسف وند
7
بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی فیلترینگ درایران و اروپا
ولی میرزایی
8
جبران خسارت ناشی از تاخیر دراجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
جعفر زنگنه شهرکی
9
بررسی تطبیقی جایگاه مصلحت از منظر فقه امامیه و اهل سنت
علیرضا حیدرزاده
10
بررسی فقهی و حقوقی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
مژده ظفری
11
تبیین و بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
صدیقه کاظمی زاده
12
بررسی ماهیت دیه درفقه امامیه و حقوق
محمد عزتی
13
بررسی شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران
محبوبه سادات سیدی
14
عدالت ترمیمی و جایگاه ان ئدر فقه امامیه
علی اکبر نانکلی
15
مقایسه تطبیقی حمایت ازشهود در فقه و حقوق کیفری ایران و فرانسه
مریم آگاه پور
16
افساد فی الارض :ماهیت،مصادیق و آثار
نغمه فرهود
17
ارزیابی تحولات نظام دادرسی کیفری ایران از تفتیشی به ترافعی در مرحله تحقیقات مقدماتی
محمد امین درویش
18
سرقت مسلحانه ، ماهیت، علل و عوامل و طراحی الگوی پیشگیری از آن
حمید فاطمی موحد
19
تاثیر سیاست کیفری تقنینی بر میزان جمعیت زندانیان در ایران
آیسان احمدی
20
امکان سنجی تعمیم قواعد باب حدود به دیگر کیفرها و پیامدهای آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
مهدی شعبانی
21
اصل رسیدگی در مدت معقول در دادرسی کیفری ایران: مبانی و چالش ها
محمد نرگسیان
22
مبانی، مفهوم و حدود کیفر حبس تعزیری؛ سیر تطور حقوق ایران و رویکرد فقهی
محبوبه حسن زاده لیلاکوهی
23
اختیارات دادرس در تعیین کیفر و مبانی آن (با تاکید بر تاسیسات ارفاقی)
محمدجواد حسین زاده
24
نظم عمومی در حقوق کیفری ایران(مبانی و آثار)
سیدمهدی حجتی
25
چالشهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام عدالت کیفری ایران
امین گلریز
26
بازپژوهی فقهی حقوقی صور مختلف خطاهای پزشکی و احکام آن (چالش ها و راه کارها)
فاطمه پیری امیرحاجیلو
27
روش شناسی فقه امامیه در حل چالش های مسائل مستحدثه جزایی با تاکید بر مقاصد شریعت
هادی رحیمی
28
سیاست کیفری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان
نیکزاد عباسی
29
بازپژوهی فقهی و حقوقی توبه در حقوق کیفری ایران- مبانی، چالش ها و راهکارها
حسین رجایی
30
از تشکیل پرونده شخصیت تا اصلاح و بازپروری بزهکار با نگاهی به قانون آئین دادرسی کیفری 1392
حدیثه تاجیک نشاطیه
31
واکاوی فقهی- حقوقی مشروطیت عمد و عدوان در قصاص نفس
عاطفه نوروزی کرکان
32
نظام حقوقی - قضایی حاکم بر جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، چالش ها و راهکارها
محمد پارسا
33
بررسی امکان تغییر مجازات شلاق در فقه و حقوق کیفری ایران
فرزاد عسکری
34
بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرائم جنسی
علی اسفندیار
35
مبانی جرم انگاری در حوزه زیست فناوری با تاکید بر اصل احتیاط
فاطمه رخ
36
سیاست‌ جنایی ‌تقنینی ‌ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه‌ با تاکید بر فقه امامیه و‌ نگاهی به اسناد بین‌المللی
زهراسادات غمامی
37
واکاوی فقهی- حقوقی شرطیت عمد و عدوان در محکومیت به قصاص نفس
عاطفه نوروزی کرکان
38
نسبت تحریم و جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران
احمدعلی نوذری
دروس ترم جاری
125 - حقوق تطبیقی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
120 - فقه (6) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
120 - فقه (6) - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
059 - حقوق جزای عمومی اسلام - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
062 - حقوق خانواده - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
020 - فقه خانواده - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30